Apps

Punch Power Train

Punch Powertrain ontwikkelt, produceert en verkoopt innovatieve en kwalitatief hoogwaardige motoren en transmissies voor voertuigen. Met als doel deze zuiniger en efficiënter te laten rijden.

Punch Power Train

Punch Power Train

Sanmax ontwierp en onwtikkelde in nauw overleg met Punch Power Train een volledig nieuwe website die past binnen het kader van de vernieuwde huisstijl van de firma. Dat de klant erg tevreden is mogen we afleiden uit deze fijne woorden van dank.
"Ik wens jullie heel hard te bedanken voor het vele werk en geduld dat jullie met ons gehad hebben.Het resultaat mag er in ieder geval zijn!! We hebben intern al meerdere positieve reacties gehad."

Punch Power Train