Apps

Mya - Medische online agenda

We ondersteunen zorgverleners met de Mya online agenda. Het afsprakensysteem vertrekt vanuit de noden van de zorgverlener en houdt rekening met evoluties binnen de medische sector. We optimaliseren de online agenda voortdurend in samenwerking met zorgverstrekkers.

Mya - Medische online agenda

Flexibele werkschema’s 

Zorgverleners en praktijken kunnen de agenda volledig volgens hun noden instellen. Dankzij de uitgebreide mogelijkheden om de online agenda te personaliseren. De zorgverstrekkers stellen bovendien eenvoudig hun werkschema’s in, en passen die ook snel aan. Ze kunnen met enkele klikken een nieuw werkschema instellen, uitzonderingen toevoegen of afspraakslotjes blokkeren.  

Overzichtelijke planning 

De werkschema’s zijn niet alleen flexibel, maar ook overzichtelijk. Artsen koppelen de afspraakmomenten aan werkblokken en typen afspraken. Zo hebben de afspraakmomenten altijd een passende titel, en bijhorende kleurDaardoor zien zorgverleners onmiddellijk de reden voor de afspraak. Zelfs zonder het afspraakmoment open te klikken. 


Je kan de mogelijkheden van de agenda volledig aanpassen aan je eigen noden als arts. ~ Dr. Simon Lenaerts, Groepspraktijk Witte Steen

Geautomatiseerde communicatie met patiënten 

De Mya online agenda automatiseert en vergemakkelijkt ook de communicatie met patiënten. Patiënten ontvangen automatisch mails en sms’en als herinnering of om hun afspraak op te volgen. Zorgverleners kunnen bovendien ook automatische mails sturen op basis van statussen die ze toewijzen aan patiënten, een groep patiënten gelijktijdig informeren of extra informatie geven tijdens het boeken van de afspraak.  

Interne communicatie 

Praktijken kunnen hun interne communicatie en werking optimaliseren met de Mya online agenda. Een eerste hulpmiddel daarvoor is het groepsoverzicht. Dat is een overzicht waarin alle agenda’s van de zorgverleners zichtbaar zijn. Handig voor het secretariaat of voor collega’s om snel een duidelijk overzicht te hebben over alle de agenda’s, of een aantal uitgelichte agenda’s. 

Daarnaast ontwikkelden we ook een communicatiecentrum. Daarmee kunnen praktijken interne berichten versturen, notities instellen, en taken en herinneringen toewijzen aan collega’sZo verbeteren praktijken eenvoudig hun interne communicatie.


Het communicatiecentrum is handig omdat iedereen het kan raadplegen. We zien meteen wat er moet gebeuren. ~ Imaani Hoebrechts, Huisartsenpraktijk Pepijn

 

Mya - Medische online agenda
Mya - Medische online agenda

Wachtkamerscherm 

We koppelden de Mya online agenda aan een tablet app. Daarmee installeren praktijken een wachtkamerscherm. Patiënten vullen bij het binnenkomen snel hun gegevens in. De patiënt krijgt vervolgens automatisch een status toegewezen. Zo ziet de zorgverstrekker onmiddellijk welke patiënten in de wachtkamer aanwezig zijn. 

Covid-19 

Tijdens de coronapandemie ontwikkelden we enkele functies die zorgverleners de mogelijkheid bieden om hun werking op een veilige manier kunnen verderzetten.  

Eerst en vooral ontwikkelden we een beslissingshefboom. Dat is een vragenlijst waarmee zorgverleners online triage uitvoeren. Zo kunnen ze potentieel besmette patiënten onderscheiden van de andere patiënten, en vervolgens aangepaste tijdssloten tonen. Zodat die patiënten niet in contact komen met andere patiënten. Daarnaast kunnen zorgverstrekkers ook digitale anamneses van Bingli koppelen aan hun afspraken. 

Daarnaast kunnen zorgverstrekkers gebruik maken van videoconsultaties. Daarmee kunnen ze tijdens videogesprekken consultaties houden, zodat de consultaties op een veilige manier plaatsvinden. Als patiënten een videoconsultatie boeken, ontvangen ze automatisch de instructies en link voor de consultatie, en de zorgverlener kan rechtstreeks vanuit de online agenda deelnemen aan de videoconsultatie.  De zorgverstrekker moet hier dus geen extra inspanningen voor doen. 


“Ik heb met bijna elk ander agendasysteem gewerkt, en hier ben ik het gelukkigst mee” ~ Dr. Simon De Belder, Groepspraktijk Epione

Eenvoudig voor de patiënt 

De Mya online agenda is ook ontworpen om patiënten eenvoudig en snel afspraken te laten boeken, ook mobiel. De login is zeer laagdrempelig, en de arts kiest zelf hoeveel informatie de patiënt verschaffen. Bovendien kunnen zorgverleners links gebruiken om de patiënten onmiddellijk naar de juiste agenda of type afspraken te sturen. 

Maximale controle tijdens een patiëntenstop 

Heel wat praktijken werken met een patiëntenstop. Daarom bieden we deze praktijken de mogelijkheid om hun patiënten te filteren. Ze hebben enkele opties hiervoor. Ten eerste kunnen ze alle patiënten toelaten, of alle nieuwe patiënten weren. Maar ze kunnen er ook voor kiezen om nieuwe patiënten te laten registreren, ook al hanteert de praktijk een patiëntenstop. Vervolgens kan de praktijk oordelen of ze de nieuwe patiënt al dan niet willen toelaten.  

Voortdurende verbetering 

Ons team zit niet stil. Naast de ontwikkeling van de MYA online agenda staan we ook in voor de helpdesk. We doen er alles aan om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en eventuele problemen onmiddellijk op te lossen.  

We hebben bovendien geregeld contact met zorgverstrekkers. We gebruiken hun feedback en de ervaringen van de helpdesk om de Mya online agenda onophoudelijk te verbeteren. Dankzij die informatie implementeren we voortdurend optimalisaties en voegen we functies toe die écht relevant zijn voor de zorgverleners.  

We worden heel snel geholpen. En er wordt met ons meegezocht om oplossingen te vinden voor onze noden. ~ Katrien Van Lemberge, Bajart Orthopedie & Schoenen


Het telefoonverkeer in je praktijk beu?


Ontdek de Mya online agenda

Mya - Medische online agenda