Apps

Kinderopvang Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas koos voor een op maat gemaakt systeem voor het lokaal loket kinderopvang. Daarmee wil de stad haar inwoners beter informeren over de lokale kinderopvang, vragen naar kinderopvang registreren en coördineren, en het contact tussen ouders en opvanginitiatieven vergemakkelijken. Bovendien bevat het systeem ook een uitgebreide rapportagetool waarmee gegevens verzameld worden. Die gegevens kan de stad zelf gebruiken, en doorsturen naar Kind en Gezin.

Kinderopvang Sint-Niklaas

Uitgebreide rapportage

De website biedt de stad uitgebreide rapportagemogelijkheden. Alle gegevens die nodig zijn voor rapportage aan Kind en Gezin worden automatisch verzameld in het contentmanagementsysteem (CMS). De stad kan die gegevens eenvoudig exporteren naar Microsoft Excel, aan de hand van standaardrapporten. Daarnaast kunnen de beheerders bijkomende statistieken raadplegen en zelf afwijkende analyses en rapporten maken. Het rapportagesysteem in het CMS werd zo ontworpen dat het maximale flexibiliteit biedt, terwijl het zeer gebruiksvriendelijk blijft.

 

Informatiebron voor de ouders

De website biedt ouders alle informatie over de opvang van hun kinderen. De website bevat enkele pagina’s met algemene informatie, maar ook alle opvanginitiatieven in en rond Sint-Niklaas zijn er te vinden. Zowel in lijstvorm, als in kaartvorm.

Voor iedere opvanglocatie is bovendien een informatiepagina voorzien. Daarop vinden ouders informatie zoals het type opvang, openingsuren en een uitgebreide beschrijving.

Centraal registratiesysteem


Ouders kunnen de aanvraag voor opvang meteen starten op de website. Ze vullen het formulier in, en de aanvraag wordt toegevoegd aan het aanvraagoverzicht in het CMS.

Met dat overzicht kunnen de opvanginitiatieven de aanvragen voor hun locatie behandelen. Ze zien de enkel de gegevens van de aanvrager die ze nodig hebben, de andere gegevens zijn afgeschermd. Nadat een opvanglocatie een dossier aanvaard heeft, worden de andere voorkeursinitiatieven hiervan op de hoogte gebracht. Is er geen plaats in de voorkeursinitiatieven? Dan zal het loket Kinderopvang geïnformeerd worden, zodat zij een oplossing kunnen voorzien.

Toegankelijk & laagdrempelig

Een toegankelijk en laagdrempelig platform ontwerpen was voor ons de absolute topprioriteit. Daarom wordt gebruik gemaakt van slimme formulieren, zodat het invullen ervan zo eenvoudig mogelijk verloopt.  Het platform is ook zeer belangrijk voor kwetsbare gezinnen, die niet altijd een pc ter beschikking hebben. We ontwikkelden daarom een website die volledig geoptimaliseerd is voor mobiel gebruik.

Kinderopvang Sint-Niklaas
Kinderopvang Sint-Niklaas

Online aanwezigheid voor de opvangplaatsen

De opvanginitiatieven hebben een login op de website. Daarmee kunnen ze de informatie op hun eigen pagina aanpassen. Dat zorgt ervoor dat de informatie op de website up-to-date blijft.

Bovendien is het voor heel wat kleine opvangplaatsen de ideale mogelijkheid om een online aanwezigheid te creëren.

 

Wil je net als Sint-Niklaas een centraal registratiesysteem?

Start mijn project